https://sk.pinterest.com/pin/367817494549370565/

Ekologická úprava vody se zeolitovým filtračním materiálem

Filtrační a čistící vlastnosti přírodního zeolitu mohou být použity k odstranění rozmanitých nečistot přítomných ve vodě. Kontaminace vod může být často toxického charakteru. Může být způsobena substancemi ve formě nerozpustného, koloidního a rozpuštěného skupenství. Zdroj znečištění může mít minerální, organický nebo biologický původ. Pokud vezmeme v úvahu účinné selektivní vlastnosti a relativně vysokou výměnnou kapacitu přírodního zeolitu pro čpavek a jiné kovové kationty, pak je zeolit obecně považován za jeden z nejúčinnějších adsorpčních filtračních materiálů. Často i při dekontaminaci a úpravě znečištěné pitné vody.

Zeolit – součást několiksložkových filtračních vrstev

 

Přírodní zeolit se může účastňovat při účinné náhradě nebo doplňování používaných písek/antracitových a multimediálních filtračních lůžek při úpravě a filtraci povrchové i podzemní vody. Kromě toho přísné normy pro nezávadnost pitné vody požadované po celém světě pro patogenní mikroorganismy se dají snadněji naplňovat i s pomocí nízkonákladovýho přírodního zeolitu.

zeolit-a-ekologicka-uprava-vody

Zeolit obecně považován za jeden z nejúčinnějších adsorpčních filtračních materiálů.

Přírodní zeolit má vysokou adsorpční selektivitu na amonný iont

 

Amoniak je jedním z častých kontaminantů v znečištěných přírodních vodách. Jeho toxická přítomnost ve vodě může způsobit vážné problémy konkrétního životního prostředí či ekosystému. Takové prostředí potřebují kvalitní úpravu vody. I s požitím zeolitu, který má prokazatelně vysokou adsorpční účinnost pro amonný iont.

plechovka

Takový multifunkční filtrační systém doplněn dalšími volitelnými filtračními vrstvami může být použit při úpravě surové přírodní vody na vodu pitnou.

Odstranění olova z pitné vody

 

Ověřená adsorpční selektivita přírodního zeolitu pro PB2+ je jednou z filtračních možností, jak odstranit olovo při úpravě pitné vody. Testovaný a patentovaný byl například speciální filtr na bázi přírodního zeolitu pro filtraci a přípravu pitné vody. Filtr obsahuje řadu různých adsorpčních vrstev a materiálů v následujícím pořadí: 1. písek, štěrk nebo hrubozrnná silika, 2. zeolit, 3. aktivní uhlí, 4. druhá vrstvu z písku, štěrku nebo hrubozrnné siliky a 5. druhá vrstvu ze zeolitu. Takový multifunkční filtrační systém doplněn dalšími volitelnými filtračními vrstvami může být použit při úpravě surové přírodní vody na vodu pitnou.

Napsat komentář