Štítek : rekonstrukce-bytu

post image

Výměna oken jako nutnost při rekonstrukci bytu

V posledních letech se ve velkém revitalizují mnohé bytové domy. Občas se mění jen fasáda domů, kompletně zaizolován plášť budovy, pokryje se novou omítkovou směsí a upoutá nás pěknou barevností, často v zajímavé příjemné kombinaci pastelových barev a jejich odstínů. Celkový stav starších panelových i cihlových bytových domů je v drtivé většině dost nevyhovující. Proto se i jednotlivé byty postupně stávají objektem kompletní rekonstrukce bytů.

rekonstrukce bytu

Rekonstrukce bytu nabízí pohodlnější a hezčí bydlení

Rekonstrukce bytu

Je samozřejmé, že rekonstrukce bytů se musí v takových složitějších podmínkách uskutečnit v několika na sebe navazujících krocích. V úvahu je nutné vzít i majetkově-právní vztahy v bytovém domě. Je určitý rozdíl, zda vlastníky bytů jsou soukromé osoby nebo jsou tam úplně jiné typy vlastnických vztahů. Je třeba shromáždit a zkompletovat potřebnou dokumentaci s diagnostikou technického stavu budovy a bytů. Pokud jsou prioritou modernizace a rekonstrukce bytů, tak se musí vypracovat detailnější odborné zhodnocení současného stavu bytů a analýza možných rekonstrukčních řešení.

rekonstrukce bytu

Při rekonstrukci jsou důležité i detaily

 

Výměna okenních konstrukcí

Ve starších bytových domech byly při výstavbě nejčastěji osazeny dřevěné okenní konstrukce s dvojitým zasklením. V současnosti vykazují původní okna velké nedostatky, čehož důsledkem jsou nedostatečné tepelněizolační a zvukověizolační vlastnosti. Existují dvě možnosti nápravy při rekonstrukci bytů. Buď se zrealizuje dobrá profesionální obnova oken nebo se majitelé bytů rozhodnou pro úplnou výměnu okenních konstrukcí. Prvním nutným krokem je detailní posouzení kvality dřevěného okenního rámu. V případě zdravého dřeva je možné odstranit určité nedostatky. Například i vyplněním spár mezi okenním rámem a jeho okolím polyuretanovou pěnou, případně i dodatečným osazením těsnicího profilu a nalepením samolepící fólie na vnitřní sklo z vnější strany. Při napadení dřeva škůdci nebo při mechanickém poškození je třeba přistoupit ke komplexní výměně okna.

Nejvýhodnější je realizovat výměnu resp. opravu oken spolu se zateplením nebo těsně před ním. Ideální je řešit technické detaily výměny okenních rámů v součinnosti s projektem zateplení, aby se počítalo i s budoucí tloušťkou izolantu. Při zachování dobré profesionální komplexnosti přístupu při výměně oken můžeme hovořit až o 50% úsporách z tepelněizolačního hlediska. Stavební firmy dnes používají pro rekonstrukce bytů okna renomovaných slovenská výrobců. Tito dodavatelé používají kvalitní vstupní komponenty jako je plastový profil, okenní kování a izolační sklo. Také se důsledně dbá na kvalitu osazování a odborné montáže oken, která má velký vliv na výslednou funkčnost okna. A finální kvalitu rekonstrukce bytů jakož i celého bytového domu samozřejmě také.