nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy

Nízkoenergetické domy (NED), v dnešní době a hlavně ve světě, čím dál oblíbenější, jsou, jak už z jejich názvu vyplývá, domy, které spotřebují na vytápění mnohem méně energie než domy běžné.  Aby se dům mohl označit za nízkoenergetický, nemůže hodnota spotřeby tepla, které je potřeba na vytápění, přesáhnout 50 kWh/m² za rok (spotřeba současných staveb je 80 – 150 kWh/m², u starších staveb je to až 250 kWh/m² za rok). A to je v podstatě jedna jediná podmínka. Nízkoenergetické domy ale nemusí být jen samotné domy, mohou to být i školy, hotely, úřady, nemocnice atd.

Výhody a nevýhody

Nízkoenergetické domy mají několik výhod. Tou největší je úspora nákladů na vytápění. Hlavně dnes, kdy cena za energie neustále stoupá. I když na stavbu nízkoenergetického domu jsou potřebné určité vstupní náklady (asi o 15% vyšší než při stavbě běžného domu), závisející samozřejmě na velikosti domu, použitých matriálech a zvoleném zdroji vytápění, investice se určitě vyplatí. A to proto, že díky ušetřené energii (až 60 % ročních nákladů) se vrátí v relativně krátkém čase.

Mezi hlavní nevýhody nízkoenergetických domů patří už výše uvedené zvýšené náklady na vyprojektování a stavbu domu. Nízkoenergetický dům, aby splnil svůj účel, musí splnit nejdůležitější bod a tím je správný návrh celého systému. Bylo by pošetilé nechat si navrhnout systém, který bude stát nemalé peníze a potom zjistit, že nefunguje a má až negativní vliv na obyvatele domu. Proto je třeba návrh celého systému nechat na odbornících.

nízkoenergetické domy

Budou nízkoenergetické domy o chvíli „povinné“?

Co pomáhá šetřit energie?

Nízkoenergetické domy bývají často z velké míry prosklené speciálními okny, díky kterým se může lépe využívat sluneční záření a energie z něho získaná. Domy jsou takto více prosvětlené, vzdušné a pro své obyvatele velmi příjemné. Nevyhnutelné je samozřejmě dostatečné zateplení, které je hlavním kritériem u stavby nízkoenergetických domů. Tepelná izolace snižuje součinitel prostupu tepla, čímž se zlepšují tepelně-technické vlastnosti domu a snižuje se jeho energetická náročnost. Kromě speciálních oken a tepelné izolace bývá v nízkoenergetických domech často využívaná i řízená vzduchová výměna s rekuperací, která se, kromě toho, že je součástí vytápěcího systému, stará i o větrání, výměnu vzduchu a lepší hygienu prostoru. Výběr zdroje tepla pak není nijak limitovaný, záleží jen na vás, jakou možnost vytápění zvolíte (topení elektřinou, plynovým kotlem, kotlem na dřevo, krbem atd.).

Nízkoenergetické domy budou podmínkou

Ve vyspělých zemích, jako je např. Německo, Švýcarsko nebo Rakousko, jsou nízkoenergetické domy běžnou záležitostí. U nás zatím trend nízkoenergetických domů nenašel až takovou oblibu, ale je jasné, že vzhledem ke stále se zpřísňujícím tepelně-technickým normám, budou v průběhu několika let vyrůstat už jen stavby, které mají výrazně nižší spotřebu energie než ty současné.

Napsat komentář